Politikalarımız

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak; kanun ve yönetmelikler çerçevesinde katılımcılarımızın ve sanayicilerimizin beklentilerini, eksiksiz, zamanında, ilk defasında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamaktır.

 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla, misyon ve politikalarını sürekli iyileştirmek ve gözden geçirmek.
 • Bilginin hızlı ve esnek kullanımı doğrultusunda kurumumuzu ve ekipmanlarımızı, teknolojik altyapısını geliştirmek.
 • Kurumun hizmet kalitesinin en önemli unsuru ve aynası olan çalışanların, eğitimi, istihdamı, maddi ve manevi tatminini sağlamak.
 • Kalitenin bir maliyet değil, karlı bir yatırım olduğunun bilincinde olarak, sahip olduğumuz kalite anlayışıyla, kamuya, diğer kuruluşlara ve katılımcılarımıza örnek teşkil etmeyi taahhüt etmek.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;  hizmetlerimizde yürürlükteki kanun ve mevzuatı uygulamak, sürdürülebilir kalkınma ilkesi ve toplam kalite hedefi ile sürekli gelişmeyi, kirlenmenin önlenmesini sağlayarak çevremizi en iyi şekilde korumak ve geliştirmek, torunlarımızdan emanet aldığımız dünyamızı kaynaklarımızı koruyarak en iyi şekilde teslim etmek çevre politikamızdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak; sanayicilerimizin görüş ve isteklerini her zaman ön planda tutarak;

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, gelişen teknoloji ve şartlara uygun gelişimini sağlamak,
 • Gelişmek, sürekli iyileşmek ve yasal mevzuatlara uygun olarak is sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak için planlarımızı oluşturmak, belirlenen hedefleri izlemek,
 • Tüm is sağlığı ve güvenliği çalışmalarının dokümanter edilerek kayıt altına alınmasını sağlmaka.
 • Tüm kazaları önlemek ve önlemeye çalışmak,
 • Müdürlüğümüzde ISG 18001 OHSAS Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek.
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin yönetim sistemimizi benimsemelerini sağlayarak “is sağlığı ve güvenliğine uyarak kalitenin yükseltilmesini” hizmet anlayışımız olarak sürdürmektir.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak; Sanayicilerimizin görüş ve isteklerini her zaman ön planda tutarak;

 • Enerji performansının sürekli iyileştirmek.
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için bilginin ve gerekli kaynakların sağlanmasını garanti etmek.
 • Uygulanabilir yasal ve diğer gerekliliklere uymak.
 • Enerji verimi yüksek ürün ve hizmetlerin salın alınmasını sağlamak.
 • Enerji yönetim sistemi standardı çerçevesinde;
  – Yasal ve diğer gereklilikler
  – Enerji gözden geçirmesi- Enerji temel çizgisi
  – Enerji performans göstergeleri
  – Amaç ve hedefler
  – Aksiyon planı (faaliyet planı)
  içeren bir enerji planlaması yapmak ve yazılı olarak taahhüt etmek.
 • Enerji gözden geçirme dokümanının;
  – Ölçüm verilerine dayalı enerji kullanımı
  – Önemli enerji kullanım ve tüketimleri
  – Önceliklendirme ve iyileştirme için fırsatlar
  konularını içerek şekilde güncel tutulmasını sağlamak.